Canfali Marina Alta

S'ajorna el pagament d'impostos municipals

Se aplaza el pago de impuestos municipales
  17/03/2020

L' Ajuntament de Dénia ha fet públiques les primeres mesures econòmiques que aplicarà davant la crisi del coronavirus. Acollint-se a un decret del Govern, s'ajornen el pagament de tributs i impostos tant per a veïns com per a negocis i empreses. 

Les mesures són les següents:

- Es suspenen els terminis per a la tramitació de qualsevol procediment ordinari.

-Es suspenen els terminis de prescripció i caducitat.

-Àmbit tributari: suspesos els terminis per al pagament de qualsevol taxa i impost municipal, tant en període voluntari com en executiu. 

-Es posarà en marxa un programa especial d'ajornament i fraccionament de les taxes i impostos per a PIMES, comerços i autònoms.

-Es revisaran aquelles taxes, cànons i altres ingressos de dret públic directament afectats per la present situació.
 

Cercar notícies
Agenda