Adéu 2016/ Pego: Camps d’asteroides posen a prova el rumb d’un equip de govern sense pressupostos

Adéu 2016/ Pego: Camps d’asteroides posen a prova el rumb d’un equip de govern sense pressupostos
  31/12/2016

 

L’absència d’un pressupost municipal per a l’any 2016 fins a escasses setmanes del tancament de l’exercici ha estat el més destacable de la vida municipal de Pego durant aquesta anualitat.

            Aquesta circumstància, produïda per les contínues sentències que han anat dinamitant les previsions, a penes ha estat posada de relleu per una oposició més ocupada per temes com la eradicació de la utilització dels glifosats al terme municipal (Compromís), per reclamar protagonisme pels responsables populars del govern de l’actual Diputació quan des de la corporació provincial ha arribat alguna subvenció (PP) o per la transparència (Volem). Front a aquesta deriva, han estat alguns col·lectius externs els que han fet la funció de camps d’asteroides per posar a prova la capacitat de navegació de l’equip de govern en determinades qüestions. Això ha comportat que la seua natura fora considerada poc més que satèl·lit en l’orbita d’algun determinat partit d’oposició.

¡Suscríbete!