Calp subvencionarà el rebut del primer trimestre del fem als comerços

Calp subvencionará el recibo del primer trimestre de la basura a los comercios
  13/07/2021

El ple de Calp ha aprovat, per unanimitat, tres noves mesures del Pla Impulsa per a donar suport a l'activitat econòmica i mitigar les pèrdues ocasionades per la pandèmia sanitària. La primera és l'habilitació d'una partida de 548.855 euros per a subvencionar el rebut del primer trimestre de 2021 de la taxa de recollida de residus urbans. Una vegada aprovades les bases de concessió, el següent pas serà exposar-les al públic per si hi ha al·legacions. Segons comenten fonts oficials, si es compleixen els terminis previstos, els comerciants podran sol·licitar aquestes ajudes a finals de setembre. La subvenció pot arribar al 100% de l'import, amb un màxim de 3.000 euros.

            La segona mesura és eximir als venedors del mercat ambulant i el rastre del pagament de la taxa de l'últim trimestre de 2021 i el primer de 2022. I la tercera i última, s'ha modificat l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial amb finalitat lucrativa de les instal·lacions de la Casa de la Cultura. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Calp deixarà de cobrar la taxa per l'ús de les seues aules i seminaris, a excepció del Teatre Odèon, el Saló Blau i Auditori, durant el pròxim curs acadèmic, és a dir, de setembre de 2021 fins a juny de 2022

A més, l'alcaldessa, Ana Sala, ha anunciat que la Diputació d'Alacant ha concedit una nova línia d'ajudes dotada amb 278.000 euros que es destinaran a nous col·lectius perjudicats per la pandèmia.

Subscriu-te!