L’Ajuntament d’El Verger aprova el primer pressupost municipal en temps i forma durant l’última dècada

El Ayuntamiento de El Verger aprueba el primer presupuesto municipal en tiempo y forma durante la última década
  17/12/2022

El fet de que la corporació municipal d’El Verger haja aprovat abans de començar un exercici el pressupost municipal ja suposa de per sí la notícia del ple celebrat a l’efecte pel fet que la circumstància no és recorda no diguem ja des de temps immemorial, però si de l’última dècada. Amb això, els comptes municipals llastrats des de 2015 per la intervenció del Ministeri d’Hisenda per a rescabalar-se de les ajudes lliurades per a poder pagar als proveïdors, han quedat alliberats de restriccions i, per primera vegada permeten ajustar la contractació de personal municipal i les inversions a les possibilitats de les arques municipals, sense veure’s condicionades a les que subvencions que arribaren de les administracions supramunicipals.

 

UN MUNTANT DE 5.131.223

 

Aquesta circumstància ha estat posada de relleu per l’alcalde, Juan Chover, a l’hora d’exposar una previsió de despeses i ingressos per a 2023 de 5.131.223,17 euros. Entre aquests últims destaca la reducció de la recaptació de l’Impost de Bens Immobles a conseqüència de la baixada del coeficient del 1,10 a l,05. Tal circumstància, segons ha incidit, ha comportat que malgrat l’alliberament de la intervenció dels comptes municipals el capítol d’inversions pròpies no més dispose d’un partida de 70.000 euros. No obstant, assenyala que això queda compensat en certa forma  pel fet de arrossegar altres inversions plurianuals com la del projecte de reforma del Centre Social i la reurbanització de la plaça annexa per valor de 790.000 euros, el canvi de la superfície de gespa del camp de futbol municipal per 180.000 euros, l’habilitació de noves grades pel camp de bàsquet per 45.000 euros o l’habilitació d’un nou pavelló en el cementeri municipal per 183.000 euros.

El pressupost municipal per a 2023 ha quedat finalment aprovat amb els vots a favor de PSPV i Compromís, i l’abstenció del PP.

L’alcalde s’ha congratulat del consens al que han arribat les diferents forces polítiques representades a la corporació municipal per a aprovar en temps i forma el projecte de comptes municipals de l’any entrant presentats per l’equip de govern del PSPV.

 

<<< Tornar a la portada