El cost de les Festes de Juliol 2023 de Pedreguer ascendeix a 364.950,34 euros

El cost de les Festes de Juliol 2023 de Pedreguer ascendeix a 364.950,34 euros
  06/06/2024

L’Ajuntament de Pedreguer, per allò de "qui promet s’obliga”, ha anunciat que tornarà a publicar de nou el cost muntant de les festes de la darrera edició. Un compromís que va adquirir en 2022 i que enguany torna a complir, ni que siga en les vespres ja del nou exercici fester, el de 2024. Així, tant a la Sala (butlletí municipal) com entre les pàgines del llibre que contè la programació de les festes en honor a Sant Bonaventura, apareixerà tot el desglossament de despeses de les Festes de Juliol de l'any anterior, “per complir les mesures de transparència que la ciutadania es mereix i evitar especulacions”. Els comptes inclouen no només l'aportació directa que fa l'Ajuntament, sinó també les despeses derivades de les pròpies festes, finançades també amb fons municipals, així com els ingressos que generen el lloguer de ‘palcos’, la publicitat al llibre de festes i tot el que organitza la comissió.

Així doncs, des de l'Ajuntament s’avança que el munt total de les festes de 2023 va ser de 364.950,34 euros. A falta del detall, que es podrà consultar quan isca al carrer el butlletí municipal de juliol i el llibre de festes, l'aportació directa de l'Ajuntament va ser de 177.259,92 euros (133.000 d'aportació directa a la comissió i 44.259,92 euros en despeses derivades com pagaments extraordinaris a Iberdrola, informes de seguretat de les instal·lacions taurines, lavabos portàtils, publicitat en els diaris, lloguer de tanques, arena per al castell, camió grua, assegurança per als bous, muntatge de corral i gàbia, així com les hores extres de la Policia Local o el salari dels directors de les festes. En el capítol d’ingressos, 75.625 euros van eixir del lloguer de 'palcos' i de les publicitats al mateix llibre, mentre que els restants 112.065,42 euros van ser els aconseguits per la comissió en els diferents actes organitzats al llarg de l'any.

<<< Tornar a la portada