El COVID-19 redueix vendes i ingressos en el 90% de negocis de la comarca i quasi la meitat es veu obligat a cessar la seua activitat

El COVID-19 reduce ventas e ingresos en el 90% de negocios de la comarca y casi la mitad se ve obligado a cesar su actividad
  26/05/2020
Un estudi del Creama, realitzat en el primer mes de crisi sanitària, adverteix que hi haurà dificultat en el pagament de salaris

Un estudi del Creama, que publica la web de l’Observatori Marina Alta, reflecteix l'impacte soci econòmic que ha deixat el COVID-19 a la comarca, i que segueix la línia generalitzada d'altres destinacions del territori nacional amb similars característiques, quant a la caiguda de vendes, tancaments -almenys temporals- de negocis i destrucció d'ocupació. El treball de camp es va concentrar en les dues setmanes abans d'accedir a la Fase 1, quan ja s'havia superat el mes de confinament i la setmana més complicada en la qual només es va permetre l'activitat en els sectors declarats essencials. 

Així doncs, en aquest estudi -primer d'una sèrie que prepara el Creama- s'analitzen els canvis i conseqüències immediates que ha generat aquesta nova situació en el teixit empresarial i comercial de la comarca des de la declaració de l'Estat d'Alarma fins pràcticament la finalització de la Fase 0 de la Desescalada.

Segons aquest estudi, 9 de cada 10 empreses s'han vist afectades per la crisi sanitària principalment en la reducció de vendes i ingressos derivada de la paralització de l'activitat econòmica. Només un 5% afirma que no li ha afectat de manera significativa, mentre que un 3% ha percebut una millora en la seua activitat.

De fet, pràcticament la meitat de la mostra afirma haver hagut de parar completament la seua activitat, i més d'1 de cada 4 ha recorregut a l’Erte ja siga parcial o total. Un 70% ha realitzat algun canvi en el desenvolupament de la seua activitat econòmica, principalment, adoptant les mesures de sanitat preventives, implantant el teletreball, reduint o flexibilitzant l'horari laboral o adaptant el seu negoci a metodologies no presencials.

Encara que en la gran majoria de casos l'opció del teletreball no ha sigut viable per les característiques del negoci, 8 de cada 10 empreses amb possibilitats d'implantar-lo ho han fet, i en la immensa majoria no hi ha hagut cap problema destacable.

El sector empresarial es mostra més crític amb la gestió de la crisi realitzada per les institucions estatals i autonòmiques que per la duta a terme des dels Ajuntaments No obstant això, només la meitat de la mostra reconeix conéixer alguna mesura aportada des de les entitats municipals.

Més de la meitat de la mostra afirma resultar-li difícil o molt difícil accedir i/o entendre les diferents regulacions que es van publicant des d'aquests ens.

Pel que fa a l'actual conjuntura que deixa la pandèmia, el teixit empresarial i comercial demanda, de major a menor proporció, ajudes en la implantació de les mesures sanitàries de seguretat exigides, ajudes econòmiques -bé en ajudes públiques, o bé en finançament bancari accessible-, flexibilització en el pagament d'impostos, o programes que fomenten l'activitat.

 

UN FUTUR NEGRE

 

La perspectiva de futur és pessimista, davant els problemes que ha plantejat el nou escenari de reducció de vendes i ingressos, paralització o tancament d'activitat i els problemes de liquiditat que suposen persistiran a curt, mitjà i potser també a llarg termini. En els efectes sobre el mercat laboral també es recalca una previsió negativa amb destrucció de llocs de treball o, en el millor dels casos, la no creació d'ocupació, destacant, sobretot, la dificultat a complir amb el pagament de salaris.

Finalment, per a una ràpida recuperació de l'activitat econòmica se sol·licita, entre altres, ajudes públiques efectives i que arriben a tots, condonar o suavitzar impostos, major informació contra la por de la societat al Covid-19, proveir de material sanitari per a reactivar l'activitat i foment del consum local i del turisme.

 

MÉS DE 300 MOSTRES

 

Per a l'elaboració de l'estudi s'ha optat per una metodologia en línia a través d'un enllaç web a un formulari que es va remetre a un total de 336 empreses col·laboradores a través de les diferents agències de desenvolupament local de Creama, i les diferents associacions empresarials de la Marina Alta, la qual cosa ha permés aconseguir un alt nivell de rellevància i representativitat. 

La informació recopilada servirà per a reorientar les accions de promoció de desenvolupament local i de l'activitat a la comarca que duu a terme el Creama, com a secretaria tècnica del PACTE’MA, dins del projecte d'Estratègia Marina Alta, subvencionat per la GVA a través de Labora.

Subscriu-te!