Canfali Marina Alta

Jordi Serra és el nou gerent de les empreses municipals d’Ondara

Jordi Serra és el nou gerent de les empreses municipals d’Ondara
  03/02/2017

Les empreses municipals d’Ondara Promocions i Iniciatives Municipals d'Ondara, S.L.U. (PIMON) i Serveis Integrals de Neteja i Medi Ambient d'Ondara, S.L.U. (SINMA), tenen des d’aquesta setmana a Jordi Serra Ferrer com a nou gerent.

        El nou gerent, que substitueix a Isabel Garcia Casabó, s’ha reunit en el conseller delegat de ambdues entitats, prèviament a la celebració del Consell d'Administració de les empreses.

        Amb la designació d’aquest llicenciat en Economia i i Tècniques de Mercat i ex diputat autonòmic pel PSPV,  

es nomena al candidat que havia quedat en segon lloc en el procés de selecció per a la borsa de treball creada per al Contracte Especial d'Alta Direcció per al lloc de gerent de les empreses públiques municipals PIMON i SINMA. Procés que es va efectuar de manera externa a l’Ajuntament al juny de 2016, després de la publicació de la corresponent convocatòria per a la selecció del lloc de treball de gerent de les empreses municipals, d’acord amb els principis d’igualtat, objectivitat, mèrit i capacitat.

Cercar notícies
Agenda