Canfali Marina Alta

Jubilats, pensionistes i aturats de llarga durada de Calp tindran ajudes per pagar l'IBI

Jubilados, pensionistas y parados de larga duración de Calp tendrán ayudas para pagar el IBI
  16/02/2019

El ple ha aprovat, per unanimitat, les bases per a la concessió d'ajudes individuals per sufragar les despeses en l'habitatge habitual a jubilats, pensionistes i aturats de llarga durada. Es tracta de subvencionar l'IBI de l'any anterior a la convocatòria per tal que no supose un agreujament de les condicions de vida de les persones que pateixen una situació econòmica desfavorida.
Les bases estableixen que l'ajut serà com a màxim el 75% de l'import pagat de la quota de l'IBI, amb un límit de 400 euros. Aquest import serà incrementat en un 10% en cas de persones amb discapacitat o membres de la unitat de convivència amb discapacitat, víctimes de violència de gènere o família monoparental.

Cercar notícies
Agenda