L'Agència Antifrau arxiva l'expedient de contractació turística de Calp

La Agencia Antifraude archiva el expediente de contratación turística de Calp
  31/08/2021

L'Agència Valenciana Antifrau ha arxivat l'expedient sobre el procés de contractació d'un esdeveniment de promoció turística a Calp realitzat al novembre de 2019. Aquesta decisió s'ha pres una vegada que l'Ajuntament de Calp ha acceptat parcialment les recomanacions proposades i ha justificat els motius pels quals no accepta la resta. Una denúncia anònima va motivar la investigació per a determinar si va haver-hi irregularitats en la contractació. L'empresa adjudicatària va presentar la documentació requerida fora de termini i el contracte es va formalitzar amb posterioritat a la celebració de les jornades turístiques. L'Agència instava l'ajuntament a adoptar tres mesures. D'una banda, implementar un pla integral de contractació. En segon lloc, a declarar nul de ple dret el contracte per considerar que quan es va formalitzar ja s'havia executat l'activitat. I, en últim lloc, anul·lar els tràmits administratius que van permetre aprovar la factura i el seu pagament. Tot això sense deixar de costat depurar responsabilitats.

Fonts oficials indiquen que l'ajuntament va al·legar que s'havia produït indefensió, ja que l'Agència havia arribat a tals conclusions sense haver tingut en compte les al·legacions. Ara l'Agència dicta aquesta resolució de conclusió després de rebre un acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol. En ell s'especifica que ja està implantat un pla de contractació per a l'exercici 2021.

Subscriu-te!