La Junta Rectora del Parc Natural del Montgó es posiciona contra el col·legi internacional de Jesús Pobre

  • La Junta Rectora del Parc Natural del Montgó se posiciona contra el colegio internacional de Jesús Pobre
  • La Junta Rectora del Parc Natural del Montgó se posiciona contra el colegio internacional de Jesús Pobre
  03/10/2017

La Junta Rectora del Parc Natural del Montgó, reunida este dimarts en Gata, s'ha posicionat en contra del projecte de construcció d'un col·legi internacional en Jesús Pobre amb els vots de tots els membres que la integren assistents a la trobada excepte una abstenció del representant de la Diputació per falta d'informació sobre la iniciativa. La proposta es va debatre després de llegir un informe tècnic de la Conselleria de Medi Ambient que desaconsellava la ubicació d'este centre educatiu en l'emplaçament previst, per la seua afecció al Parc Natural del Montgó a pesar de no trobar-se dins dels seus límits ni en el connector. 

L'alcalde de Xàbia, José Chulvi, i el regidor de Medi Ambient de Dénia, Josep Crespo, van incidir en que el projecte resulta interessant encara que no en la ubicació prevista. L'única veu discordant va ser la"la representant de l'associació d'empresaris de l'hostaleria i turisme AETMA, Mara Bañó, qui es va mostrar estranyada que este assumpte s'incloguera en l'orde del dia i va apuntar que hi ha informes favorables sobre este projecte. El president de la Junta Rectora, Joan Sala, va apuntar que la magnitud d'esta iniciativa és de tan transcendència i impacte sobre el territori que mereix un posicionamento per part de la institució respecte d'això. 

La Junta Rectora va aprovar també donar suport al projecte del Tren de la Costa però amb l'opció que resulte més adeucada per als interessos mediambientals de la comarca i que no afecte al  PORN, és a dir, que es recupere l'opció 3A que planteja un traçat en paral.lel a les infrastructures de la AP-7. El projecte de recuperació de l'àguila pescadora, una espècie que va desaparéixer de la comarca fa 40 anys, i la preocupació per la massificació de les visites en la Cova Tallada -encara que s'ha reduït el nombre d'anys anteriors han aparegut altres activitats que inquieten igualment- van ser altres dels assumptes tractats en la reunió.

Subscriu-te!