Canfali Marina Alta

La reurbanització de les places Valgamediós i Tenor Cortis de Dénia s'iniciarà el primer semestre de 2020

La reurbanización de las plazas Valgamediós y Tenor Cortis de Dénia se iniciará el primer semestre de 2020 
  13/11/2019

També s'actuarà als carrers Pare Pere, Major i Bretxa

L'Ajuntament ha inclòs una modificació de crèdits en el pressupost per poder emprendre el projecte de reurbanització de les places Valgamediós i Tenor Cortis. Les obres s'iniciaran en el primer semestre del 2020, segons les previsions municipals, i tindran un cost de 750.000 euros. La Diputació aporta el 65% de l'pressupost.

La principal actuació es farà a la plaça de Valgamediós, on se suprimirà l'aparcament de la zona central per convertir-la en un lloc per ús exclusivament de vianants. Es col·locaran llambordes així com bancs, papereres i jardineres removibles que es podran retirar quan sigui necessari. Els vials que circumden la plaça mantindran el seu estat i ús actual.

La plaça del Tenor Cortis es convertirà en vianants, impedint-se l'accés rodat i l'aparcament en els laterals, a excepció de l'entrada i sortida de vehicles en un gual. Sí que es permetrà el trànsit pel vial que travessa la plaça. La reconversió es farà amb la mateixa tipologia de paviment prevista al carrer Major, que també es millorarà. A més es preveu la reparació i reconstrucció de la jardinera existent al centre de la plaça, mantenint el disseny actual.

El projecte abasta els carrers Pare Pere i Bretxa.

 

Cercar notícies
Agenda