Canfali Marina Alta

L’Ajuntament d’Ondara informa de les novetats en la presentació de comunicacions al registre electrònic

L’Ajuntament d’Ondara informa de les novetats en la presentació de comunicacions al registre electrònic
  28/02/2018

 

La posada en pràctica a partir de l’1 d’abril en l’Ajuntament d’Ondara del que disposa la nova legislació de procediment administratiu comú, ha motivat als responsables municipals a emetre una nota per a informar de les novetats en la presentació de comunicacions i sol·licituds al registre electrònic municipal.

       Segons lo estipulat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, les persones físiques, amb caràcter general i llevat d'excepcions, poden triar si es comuniquen o no amb les administracions públiques per mitjans electrònics; mentre que les persones jurídiques, en general les que tenen CIF, estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit.

Cercar notícies
Agenda