Canfali Marina Alta

L’Ajuntament d’Ondara licita la gestió de l’alberg municipal de Segària

L’Ajuntament d’Ondara licita la gestió de l’alberg municipal de Segària
  19/02/2018

 

La gestió de l’alberg municipal del parc públic de Segària d’Ondara es vora licitada pròximament, després de que la junta de govern aprovara l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i l'Inventari Valorat dels Elements adscrits en la instal·lació, així com la seua publicació corresponent al Butlletgí Oficial de la Província d’Alacant i al perfil del contractant.

       Segons ha argumentat l’alcalde  José Ramiro, la necessitat de contractació de la gestió de l'alberg municipal del parc públic Segària sorgeix perquè "per a dinamitzar la gestió i millorar el servei convindria que la iniciativa de particulars es faça càrrec de dita gestió de forma més professional i especialitzada". Amb això ha matisat que "convindria que qui es faça càrrec de la gestió, propose i implemente les millores necessàries per a impulsar aquest servei, fent les inversions que siguen adequades".

Cercar notícies
Agenda