Canfali Marina Alta

L’equip de govern d’Ondara afirma que “l’Ajuntament comença a ser financerament sostenible”

L’equip de govern d’Ondara afirma que “l’Ajuntament comença a ser financerament sostenible”
  03/04/2017

 

Ho fonamenta en que el romanent de tresoreria de 2016 és superior al préstec del Pla de Pagament a Proveïdors

 

El romanent de tresoreria positiu de 1.841.570 euros per a despeses generals de la liquidació de pressupost general de l'exercici 2016 en l’últim plenari ha aprofitat als portaveus de l’equip de govern d’Ondara a afirmar que “l’Ajuntament comença a ser financerament sostenible”.

       Segons ha apuntat el secretari per primera vegada part d’aquest romanent podrà destinar-se efectivament al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara han d’amortitzar les arques municipals pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors a qui es va acollir l'Ajuntament d'Ondara en 2012, del que encara resten 1.289.542 euros. En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2016 compleix l’objectiu d'estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament, que situen l’estabilitat pressupostària en 889.164,47 euros).

Cercar notícies
Agenda