Canfali Marina Alta

Ondara sol·licitarà al govern central que el superàvit de 2016 es destine a inversions

Ondara sol·licitarà al govern central que el superàvit de 2016 es destine a inversions
  28/04/2017

 

L’Ajuntament amortitza per primera vegada el préstec del pla de proveïdors

 

La corporació municipal d’Ondara ha aprovat en l’últim ple ordinari per unanimitat de tots els grups polítics l’aplicació del superàvit de 399.094 euros dels comptes municipals de 2016 per a l’amortització parcial del préstec del pla de pagament a proveïdors, subscrit per l'Ajuntament d'Ondara en 2012. Segons ha informat la regidora d’Hisenda, Raquel López, l’aprovació te caràcter provisional i es tracta de la primera ocasió, des que l’Ajuntament es va acollir al referit  pla, que les arques municipals poden utilitzar el romanent positiu de tresoreria de l’exercici anterior, a reduir el préstec en qüestió.

        Amb això, ha fet al·lusió a que l’Ajuntament compleix el requisit d’estabilitat pressupostaria previst en  Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

        El vot de l’equip de govern que composen Compromís i PSPV, s’ha unit al del PP per a reclamar al govern central l’autorització de la reinversió del superàvit de les entitats locals en inversions per als municipis. Segons ha justificat l’alcalde Zeus Serrano, la mesura anava en consonància a que durant els últims exercicis, l’obligació de circumscriure la reinversió del superàvit al concepte “d’inversió financerament sostenible" i de generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió, ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis demandats pels ciutadans.

Cercar notícies
Agenda