Canfali Marina Alta

Un informe de Creama sobre hàbits alimentaris recomana a les tendes ampliar l’oferta de productes locals per tal d’incrementar vendes

  • Un informe del Creama sobre hábitos alimentarios recomienda a las tiendas ampliar la oferta de productos locales para incrementar ventas
  • Un informe del Creama sobre hábitos alimentarios recomienda a las tiendas ampliar la oferta de productos locales para incrementar ventas
  29/06/2019
Els consumidors estan disposats a pagar més per la “qualitat” i la “proximitat”

Estaria vostè disposat a pagar més per la qualitat i la proximitat dels productes de la terra que adquireix en els establiments comercials? Qüestions com aquesta fonamenten un estudi que ha elaborat la Xarxa Agrícola del Creama i que inclou un anàlisi i unes conclusions sobre els hàbits de consum dels veïns i veïnes de la comarca. En aquest cas la resposta és afirmativa en un 88,8%, és a dir, que la gran majoria estaria disposada a pagar més per tal d’adquirir-los, tenint en compte les variable de “qualitat” i “proximitat”. El motiu principal que mou al consumidor és la sensibilització amb l’economia local. 

L’estudi de la Xarxa Agrícola del Creama, que té com a primer objectiu la dinamització del sector agrícola i alimentària de la comarca, aporta interessants dades sobre els hàbits de consum alhora que sondeja el grau d’acceptació que tenen els productes de proximitat. El qüestionari, realitzat via on-line a través de whatsapp i correu electrònic, ha implicat a 465 residents de la comarca entre el 4 i el 24 d’abril del present any. El seu àmbit territorial ha estat la Marina Alta i l’univers mostrat ha englobat a la població major de 16 anys. El nivell de significació ha estat del 95%, amb un marge d’error del 4,5 %.

Cercar notícies
Agenda