Canfali Marina Alta

Nova donació dels germans Comes al poble de Pedreguer: el local de La Musical passa a ser de titularitat municipal

Nova donació dels germans Comes al poble de Pedreguer: el local de La Musical passa a ser de titularitat municipal
  10/07/2018
La restauració de l’immoble permetrà destinar les plantes superiors a nous usos socio-culturals

e de Pedreguer té un nou motiu per agrair als germans Comes, que en aquestos dies han concretat una altra donació a l’Ajuntament: l’emblemàtic edifici conegut com La Musical, ubicat en un punt estratègic de la Plaça Major. Clementina i Josep Antoni Comes formalitzaren la cessió a l’Ajuntament del ple domini d’aquest inmoble actual seu del Centre Artístic Musical i del bar La Musical. La donació s’afegueix a les altres dos que han fet en les últimes dècades la família: l’antiga “Pajarera”, actual Plaça de l’Amistat, i l’antiga seu de la Banca Comes, on ja han començat les obres per tal d’habilitar-la com a espai per a la gent major.

A canvi de l’esmentada donació, l’Ajuntament s’ha compromés a garantir un local a la Banda del Centre Artístic Musical de Pedreguer per al desenvolupament de les seues activitats i a abonar als dos germans una renda vitalícia en compensació dels lloguers que percebien en cadascun dels immobles donats. 

Buscar noticias
Agenda