Una auditoria interna constata més de 40.000 euros sense justificar en les Escoles Esportives Municipals d’El Verger

 Una auditoría interna constata más de 40.000 euros sin justificar en las Escuelas Deportivas Municipales de El Verger
  22/11/2023

La corporació municipal d’El Verger ha celebrat una sessió extraordinària i urgent a porta tancada per a donar-li poders a l’alcalde per a aclarir per via judicial les quantitats sense justificar en les Escoles Esportives Municipals detectades en una auditoria interna recentment portada a cap per l’Ajuntament.

            La decisió ha estat presa per unanimitat de tots els grups polítics, els quals, donat que el cas era un secret a veus entre la població han emès un comunicat conjunt que atribueix la responsabilitat a l’exregidor titular de la Regidoria d’Esports. “Davant la transcendència i la gravetat dels fets, aquest ajuntament ha decidit interposar totes les accions civils i penals corresponents per tal d’aclarir els fets, conèixer el destí i recuperar les quantitats que suposadament han de constar”.

            A banda, la corporació municipal ha llançat un missatge de tranquil·litat al poble del Verger, els pares i mares que duen els seus fills i filles a les escoles i al cos d’entrenadors, coordinadors i treballadors d’unes Escoles Esportives Municipals. Escoles que, segons ha fet constar expressament la junta de portaveus “continuaran funcionant amb normalitat, i totes les quantitats pendents seran reposades per l’Ajuntament. Preguem que actuem totes i tots amb la diligència deguda, i respectem els temps judicials, que seran qui determinaran l’abast de les responsabilitats”. 

            La quantitat, segons ha pogut saber CANFALI MARINA ALTA, supera els 40.000 euros, i abasta principalment a l’escola de futbol on consta encara com a president el regidor d’Esports durant la passada legislatura, Miguel Pou. Segons ha transcendit, l’equip de govern ha requerit reiteradament als responsables en els últims mesos per tal d’aclarir la qüestió, fins al punt de donar un termini per a restituir la quantitat. Fet que, al no haver obtingut resposta, els ha obligat a donar compte al plenari per tal de no incórrer en cap tipus de responsabilitat que es derive en el successiu.

<<< Tornar a la portada