El Papa Francisco regala el títol de Basílica Menor a l'església de la Puríssima Xiqueta de Benissa

  • El Papa Francisco regala el título de Basílica Menor a la iglesia de la Puríssima Xiqueta de Benissa
  • El Papa Francisco regala el título de Basílica Menor a la iglesia de la Puríssima Xiqueta de Benissa
  13/05/2022
Després de la seva proclamació, serà punt de peregrinació i es podrà obtenir la indulgència plenària

Les campanes de l'església parroquial de Benissa han voltejat este matí amb força per a anunciar una cosa gran. Tal dit tal fet perquè, minuts després, el rector, Salvador Cebolla, comunicava que el Papa Francisco ha nomenat la popularment coneguda com a Catedral de la Marina amb el títol de Basílica Menor, tal com consta en un escrit amb el seu segell i signatura del 28 d'abril de 2022. Una vegada feta la proclamació oficial –sense data concreta encara- amb la presència del Cardenal de l'Arquebisbat de València, Antonio Cañizares, la de Benissa es convertirà en la setena Basílica de l'Arquebisbat i entrarà en el mateix grup de la Catedral-Basílica Metropolitana de l'Assumpció de La nostra Senyora, la Real Basílica de la Verge dels Desemparats i la de Sant Vicent Ferrer –les tres a València-, l'església parroquial d'Algemesí, la Col·legiata de Santa María de Xàtiva i l'església del Sagrat Cor de Jesús, també a Valènci

El títol de Basílica Menor ha d'entendre's com un concepte d'honor que la Santa Seu concedeix a algunes esglésies repartides per tot el món per algun motiu especial, bé sigui de tipus arquitectònic o històric o per ser un lloc especial de culte. L'església benissera no compleix amb tots els paràmetres arquitectònics, sí que té tres naus però no compta amb un absis sinó amb un retaule. Sí s'ha tingut en compte la seva magnitud, el seu mèrit artístic, el moment en què va ser construïda i el fet d'estar degudament dedicada. Amb tots aquests elements, el Sant Pare li ha concedit aquest títol per la devoció de tot el poble de Benissa a la Puríssima Xiqueta i per la presència de la imatge en l'altar major.

El procés per a la declaració de Basílica es va iniciar fa dos anys i part de la voluntat de l'arquebisbe de València. S'ha elaborat un extens dossier justificatiu que es va aprovar per l'Arquebisbat i per la Conferència Episcopal Espanyola. Després es va remetre a la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, que va aprovar definitivament la concessió del títol.

 

OBLIGACIONS I PRIVILEGIS

 

El títol comporta una sèrie d'obligacions i la primera és convertir-se en un lloc de formació cristiana i plataforma per a donar a conèixer els ensenyaments i el magisteri del Papa Francisco. Han de commemorar-se, amb solemnitat, algunes celebracions vinculades a la ciutat de Roma, com són la Festa de la Càtedra de l'Apòstol Sant Pere, el 22 de febrer, la Solemnitat dels Sants Pere i Pau, el 29 de juny, i també l'aniversari del nomenament del Sant Pare, el 19 de març. A la porta de l'església es col·locaran les insígnies del Summe Pontífex i de la Seu Apostòlica. Així, en la façana estaran l'escut del Sant Pare i el de la pròpia Basílica.

L'església, ja com a Basílica, tindrà una sèrie de privilegis com són la concessió de la indulgència plenària, un do espiritual de l'església amb vista al perdó dels pecats i al reforçament de la vida espiritual dels fidels. La indulgència s'obtindrà el Dia de Sant Pere i Sant Pau, el Dia de la Puríssima Xiqueta, el 2 d'agost, dia dedicat a l'església de Sant Francesc d'Assís, i un dia triat per la parròquia. També podran obtenir-la els fidels que peregrinen fins ella. I, finalment, podrà utilitzar en tots els seus documents, capçaleres i en el segell parroquial les claus de Sant Pere, com a símbol d'especial vinculació amb l'església de Roma.

 

UNA MICA D'HISTÒRIA

 

Hi ha quatre Basíliques Majors, la de Sant Pere, la de Sant Joan Letrán, la de Sant Pau Extramurs i la de Santa María la Major, totes situades a la ciutat de Roma. Tenen d'especial que en elles només oficia la missa el Papa o aquells en qui delegue. A tot el món hi ha 1.500 basíliques i 125 d'elles estan a Espanya. L'Església de la Puríssima Xiqueta va ser construïda entre 1902 i 1929 i és d'estil neogòtic. Té tres naus i, com a elements més rellevants, destaca la bellesa del seu cimborri central i el seu altar, amb el reliquiari que conté una tableta pintada amb la imatge de la patrona, obra atribuïda al pintor Juan de Juanes.

El rector ha mostrat la seva satisfacció per la concessió d'aquest títol important “per a la comunitat catòlica i per al conjunt de la societat benissera ja que suposarà un atractiu major des d'un punt de vista cultural per a totes aquelles persones que decideixen visitar-nos". L'alcalde, Arturo Poquet, comenta que “a partir d'ara, tots els benisser i benisseres tenim la responsabilitat d'actuar com a ambaixadors de la Puríssima Xiqueta allà on anem”.

Una declaració que portarà aparellat, segons ha avançat el propi Cebolla, la continuació de les obres per a contemplar els dos campanars. El projecte està ja redactat i els treballs podrien estar acabats en un parell d'anys.

<<< Tornar a la portada