El ple de Pedreguer aprova per unanimitat l’ajuda de 160.000 euros per al comerç local que ha minvat els beneficis al menys en un 50%

El ple de Pedreguer aprova per unanimitat l’ajuda de 160.000 euros per al comerç local que ha minvat els beneficis al menys en un 50%
  01/05/2020

El ple de Pedreguer, en la seua primera sessió celebrada a distància per via telemàtica, ha aprovat per unanimitat destinar 160.000 euros per al comerç local per ajudar a paliar els efectes de la crisi sanitària, i les bases que regiran la concessió d’eixes ajudes. A més d’estar donats d’alta com a autònoms al menys des de principis d’any i fins l’inici de l’estat d’alarma, els interessats hauran de justificar una reducció de beneficis de al menys el 50%, respecte de l’últim semestre anterior. També es va aprovar la modificació de crèdits que permetrà disposar d’eixos diners.

També va gaudir d'unanimitat la modificació de crèdits que permetrà augmentar la partida pressupostària destinada a benestar social (que quedarà en 68.000 euros, més 10.000 euros destinats a material sanitari) gràcies a la possibilitat de dedicar el 20% del superàvit municipal a eixe concepte. Cal recordar que Pedreguer es pot acollir a eixa possibilitat perquè acompleix amb tots els requisits legals establerts a la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, com es va fer palès en el punt de l'ordre del dia en què l'alcalde i regidor d'Hisenda, Sergi Ferrús, donava compte de la liquidació del Pressupost Municipal del 2019. 

Aquest informe assenyala un romanent de tresoreria de 1,2 milions d’euros i un endeutament zero, a més d’una mitjana de 14 dies en el pagament de factures a proveïdors.

També es va aprovar, amb l'abstenció ddel grup municipal popular, una moció demanant al Govern d'Espanya i a la Generalitat Valenciana el blindatge de la sanitat pública, així com la reversió de la sanitat a la comarca i la construcció immediata del centre de salut de Pedreguer.

Subscriu-te!