La corporació de Pego aprova una indemnització de 200 euros a cada regidor per plenari

La corporación de Pego aprueba una indemnización de 200 euros a cada concejal por pleno
  16/07/2019

Estarà limitada a 1.400 euros per als integrants de la junta de govern i 1.000 per a la resta 

Els sis vots del PSPV, els tres del PP i els de Ciutadans de Pego i C’s han decantat la balança a favor de l’aprovació de una indemnització de 200 euros a cada regidor pel assistència al plenari, front als cinc de Compromís. Amb eixa correlació de vots ha eixit endavant també el règim de retribucions per assistències a altres òrgans com 160 euros per la junta de govern i 100 per a les comissions informatives.

       En eixe règim, del que queden exclosos el regidors amb dedicació, queda limitat a un màxim de 1.400 euros per als integrants de la junta de govern i 1.000 per als que no ho figuren com a tals.

Subscriu-te!