La corresponsabilitat familiar o com ser més justos i iguals

La corresponsabilidad familiar o cómo ser más justos e iguales
  21/05/2022

Diuen els que saben del tema que una societat només pot ser més justa si és més igualitària. La corresponsabilitat familiar va associada a la igualtat i es defineix com el repartiment equilibrat de les tasques domèstiques i de les responsabilitats familiars, com ara la seva organització, la cura, l'educació i l'afecte de persones dependents dins de la llar. La meta està més que clara i no és una altra que distribuir de manera justa els temps de vida de dones i homes. L'Ajuntament de Benissa ha posat en marxa una campanya de corresponsabilitat amb la participació de cinc famílies per a posar en comú accions, dubtes i suggeriments i, fruit d'aquest diàleg, dissenyar un pla de propòsits i millores en aquest camp de la igualtat.

La tasca –mai més ben dit- està a càrrec l'empresa Equàlitat, Participació i Igualtat, una signatura de consultoria social especialitzada en igualtat de gènere, govern obert, infància i responsabilitat social. La primera fase de projecte és de camp, és a dir, treballar amb les famílies a través de tallers i diferents dinàmiques per a identificar rols, temps i altres a l'hora de distribuir les labors domèstiques. L'objectiu és corregir possibles errors i crear propòsits i compromisos de millora que serveixin d'exemple per a altres famílies.

Alba Folgado, una de les tècniques del programa, indica que “aquest treball ens servirà per a elaborar diferents creativitats, diferents imatges i un vídeo, que es llançaran a través de les xarxes socials a partir del 23 de maig”. “La corresponsabilitat”, afegeix, “és una forma d'igualtat i cal treballar-la en família i transmetre-la als fills i filles”. Tradicionalment, les labors domèstiques s'assignen a les dones “i això suposa una doble jornada per a elles, la laboral i la familiar. Aquest concepte ha de canviar i donar pas a la corresponsabilitat familiar”, afirma Folgado.

El programa educatiu sobre corresponsabilitat familiar va dirigit a la formació dels pares i les mares i la seva finalitat és millorar la col·laboració i la responsabilitat compartida de tots els membres de la família en el treball i la vida familiar en l'actualitat i, especialment, en les generacions esdevenidores.

Es tracta de proporcionar estratègies educatives als pares perquè socialitzen els seus fills en valors d'igualtat i corresponsabilitat. I, a més, es pretén afavorir la conciliació familiar i laboral a través de la participació dels membres de la família en el treball i la vida familiar.

Folgado apunta que “la veritat és que hem treballat amb un grup de famílies molt implicades i molt participatives. El taller dinàmic ens ha proporcionat moltes dades i valors que utilitzarem en benefici de més famílies de Benissa”. Juanjo Garrido és un dels pares que ha assistit al taller i comenta que “l'experiència ha estat molt positiva. Hem acudit amb els nostres dos fills i hem compartit un espai de diàleg i posada en comú”. “Els nens”, afegeix, “han vist que poden fer més coses que fan altres nens i això els servirà, segur, per al seu futur com a joves, adolescents i adults”.Garrido opina que “crec que els pares estem cada vegada més involucrats en les tasques domèstiques, com ha de ser”. En el seu cas particular, comparteix no sols família sinó també treball amb la seva dona, ja que tenen una perruqueria de la seva propietat. “Els dos treballem i hem de compartir tot, família i negoci”. Amb la seva experiència, Juanjo opina que “crec que no cal assignar uns rols o treballs específics per a homes i dones. Cal saber fer de tot, o gairebé tot, perquè a mi no m'agrada planxar, i acoblar-se els dos per a conciliar la vida laboral, familiar, el temps d'oci, etc.”.

Aquesta campanya de corresponsabilitat familiar neix en el si del Consell d’Igualtat “perquè hi ha moltes famílies en les quals el tema de repartir les responsabilitats no és molt clar”, comenta la regidora d'Igualtat, Lorena Ivars. “Cal visualitzar”, afegeix, “que les tasques domèstiques i la cura de les persones majors és cosa de totes les persones que formen part de la unitat familiar”.

<<< Tornar a la portada