La junta de govern d’Ondara desestima les al·legacions de l’associació de veïns de Tossals per a paralitzar les obres del Centre de Dia

La junta de govern d’Ondara desestima les al·legacions de l’associació de veïns de Tossals per a paralitzar les obres del Centre de Dia
  06/11/2019

 

Segons els tècnics, la modificació puntual del Pla Parcial  per al canvi d'emplaçament d'usos de les parcel·les dotacionals compleix amb la legalitat vigent

 

Les al·legacions presentades per la presidenta de l’Associació del Pla Parcial Tossals d’Ondara per a paralitzar de forma immediata les obres del Centre de Dia, demolir allò que s'ha executat, i tornar la qualificació de l'ús de sòl dotacional anterior a la modificació, han estat rebujades per la junta de govern local.

       Els integrants d’aquesta han tingut com a base l'informe realitzat pels serveis tècnics municipals i el de l'arquitecte redactor de la Modificació puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals, en els que es constata que “les obres del Centre de Dia han sigut contractades per la Diputació Provincial d'Alacant” -no hi ha activitat municipal pròpiament dita ni atorgament de llicència- i que “la modificació puntual del Pla Parcial Tossals per al canvi d'emplaçament d'usos de les parcel·les dotacionals compleix escrupolosament amb la legalitat vigent”.