Calp adjudica el contracte de recollida de fem a Acciona

Calp adjudica el contrato de recogida de basura a Acciona
  09/05/2023

En l'última sessió ordinària del ple s'ha aprovat l'adjudicació d'un dels contractes més importants. L'empresa Acciona prestarà el servei de recollida i transport de residus urbans i neteja viària per un import de 38.738.553 euros i un termini d'execució de nou anys. En aquest procediment ha participat un Comitè d'Experts integrat per personal aliè a l'ajuntament, amb excepció d'un dels seus membres que va ser nomenat per mateix ple.

            El portaveu de Defendamos Calp, Paco Quiles, va dir que “l'important no és treure el contracte sinó que funcione i funcione de millor manera que en els últims 20 anys”. Ximo Perles, de Compromís, va afirmar que “ens abstenim perquè estàvem ja en contra del plec. No ens agrada aquest contracte i estarem pendents de fiscalitzar la seva execució”. Des del PSPV, Santos Pastor va matisar que “som molt crítics amb el plec de prescripcions tècniques perquè continua amb el model de funcionar dels últims any. El plec no millora ni modernitza la prestació del servei que costarà 4’4 milions d'euros a l'any”.

            El regidor de Neteja i RSU, Juan Manuel del Pi, va assenyalar que “nosaltres hem complert adjudicant el servei i les corporacions que vinguen seran les responsables de fiscalitzar-lo i que es complesca el plec”. I la portaveu popular, Noelia Císcar, va subratllar que “per la seva importància necessitem que es poei ja en marxa el nou contracte. Òbviament caldrà fiscalitzar l'empresa que ho duga a terme.”

<<< Tornar a la portada