La Conselleria protegeix l'última parcel·la verge del litoral de Calp 

La Conselleria protege la última parcela virgen del litoral de Calp 
  02/06/2023

La Conselleria ha aprovat la modificació puntual del PGOU de Calp, que permetrà protegir 10.000 m² een la urbanització La Manzanera. Es tracta de l'última parcel·la verge del litoral calpí. L'acord ha sigut publicat en el Butlletí Oficial de la Província.

A partir d'ara, la parcel·la, que fins al moment era urbanitzable, serà zona verda. Es tracta d'un projecte que va arrancar a principis de la legislatura a fi de salvaguardar una pineda, situada al costat de la costa. L'edificabilitat es va traslladar a altres zones en la mateixa urbanització La Manzanera.

La modificació puntual D-13 també té repercussions en el patrimoni cultural de la urbanització ja que suposa una protecció integral de l'obra de Bofill en la seua part exterior. S'impedeix qualsevol modificació estètica de l'exterior de les edificacions construïdes per l'arquitecte català. D'altra banda, s'ordenen els espais verds de la urbanització i s'augmenten els accessos a la costa. 

<<< Tornar a la portada