Canfali Marina Alta

L'entrada sud de Calp està ja oberta un cop acabades les obres

La entrada sur de Calp está ya abierta una vez acabadas las obras
  30/09/2017

El pas inferior de l'accés sud a Calp està de nou obert una vegada concloses les obres realitzades per la Demarcació de Carreteres d'Alacant. L'entrada sud ha estat cinc dies tallada a causa de la reparació de l'estructura de les bigues del pont danyades després que un camió que sobrepassava el gàlib permès topés amb la part superior.

Les obres han consistit en l'encofrat i farcit de formigó i l'arranjament de petits desperfectes. A més, s'ha utilitzat làmines de fibra de carboni per a reforçar les bigues i s'han instal·lat pòrtics de gàlib que avisen els usuaris de la dimensió màxima permesa per evitar futurs accidents. L'ajuntament, per la seua banda, ha realitzat treballs de pintura i condicionament de la zona.

Cercar notícies
Agenda