L'ordre de demolició dels nínxols més antics del cementeri del Verger indigna als veïns 

La orden de demolición de los nichos más antiguos del cementerio de El Verger indigna a los vecinos
  16/10/2022

L'Ajuntament anuncia que les restes mortals que no siguen reclamats seran traslladats a una fossa comuna

Els afectats demanen una assemblea i que el govern local es faça càrrec de les inhumacions i exhumacions

 

Un total de 319 nínxols del cementeri del Verger, amb una antiguitat de més de cent anys, seran declarats en ruïna i, com a conseqüència, seran derrocats. Els veïns han rebut la notícia amb indignació i exigeixen que la decisió de l'Ajuntament quede en suspens. Molts d'ells van ser adquirits en propietat, afirmen, per la qual cosa no consideren just que l'adquisició d'un nínxol nou haja de córrer pel seu compte. Tampoc consideren apropiat que les restes que no siguen reclamats vagen a parar a una fossa comuna. Addueixen que “part de la història del poble està en aqueixes làpides”, on hi ha enterrats alcaldes, secretaris i altres protagonistes de la vida municipal. “Preservar les seues restes”, afigen, “és preservar la nostra història”.

La raó del desmantellament anunciat dels tres pavellons del cementeri que es pretén demolir és que la seua vida útil ha acabat i, a causa del mal estat que presenten, no es poden fer reparacions. Segons han pogut saber els veïns, un gran nombre de nínxols contenen almenys entre dos i tres cadàvers ossis, per la qual cosa la quantitat de restes mortals afectats podria ascendir a més de 600. 

La solució que els ha donat l'Ajuntament és que els qui facen una reclamació podran recuperar les restes dels seus sers estimats i inhumar-los en un nou nínxol. Això sí, amb càrrec a les famílies i per a un període màxim de 50 anys. No s'han tingut en compte les compres es van fer en propietat, com al·leguen alguns afectats, perquè s'entén que aquesta ha prescrit, si bé els veïns insisteixen que en molts casos continua vigent.

En el termini de deu dies que ha donat l'Ajuntament als veïns per a reclamar -a comptar des del moment de la recepció de les notificacions-, s'han presentat un bon nombre de reclamacions. Els particulars han rebut les notificacions amb sorpresa i s'han mobilitzat. Hi ha afectats que encara no les han rebudes i hi ha molts casos de veïns que al·leguen desconéixer el nom dels seus avantpassats, i que per tant no poden constatar que les restes corresponen a les persones que consten en les làpides perquè l'ajuntament no disposa de registre d'enterraments anteriors a la dècada dels seixanta del segle passat. 

L'ajuntament ha anunciat que les restes que no siguen reclamats seran traslladats a una fossa comuna, amb el que tampoc estan d'acord els veïns. Entre altres coses perquè ho consideren “indigne” i perquè “allí no caben”, segons indiquen.

Els afectats reclamen que es paralitze la declaració de ruïna dels pavellons i que l'ajuntament es faça càrrec de traslladar totes les restes a un lloc digne i que les exhumacions i inhumacions córreguen pel seu compte. Culpen de la deterioració dels nínxols a “la falta de manteniment” municipal i sol·liciten explicacions des del govern local. És per això que han demanat la celebració d'una assemblea a la qual assistisquen els interessats, afectats i no, els membres de la corporació i els tècnics municipals.

 

 

<<< Tornar a la portada