Benissa: Els sindicats guanyen el contenciós contra el nomenament del cap de personal

Benissa: Los sindicatos ganan el contencioso contra el nombramiento del jefe de personal
  13/05/2017

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha fallat a favor de la Confederació Sindical de Comissions Obreres, el Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers i la Federació de Serveis Públics Unió General de Treballadors en el contenciós contra el nomenament del titular de la plaça de cap de personal de l'Ajuntament de Benissa. El TSJ estima el recurs contenciós-administratiu promogut pels sindicats en impugnació de la resolució de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014, que aprova les bases específiques que han de regir el procés selectiu de la convocatòria pública com a funcionari de carrera d'una plaça de tècnic superior per a ocupar el lloc de treball de cap de Personal i Recursos Humans, en la modalitat de promoció interna vertical i mixta, mitjançant concurs-oposició, i del decret de 13 d'agost de 2014 pel qual es feia pública la llista definitiva d'admesos, anul·lant l'activitat administrativa impugnada “per no ser conforme a dret”, segons transcripció literal.

<<< Tornar a la portada